DJ:ninnie

ชื่อเล่น:นินนี่

จำนวนผู้ติดตาม FB:8345

จำนวนผู้ติดตาม IG:4322

อายุ:16

แนะนำตัวสั้นๆ:สวัสดีค้ะชื่อนางสาวชญาดา โชคธีรสวัสดิ์ ชื่อเล่น นินนี่ กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลักษณะนิสัย เป็นคนหัวเราะง่าย ชอบเเกล้งเพื่อนตลอดเวลา

ผลงานที่ผ่านมา:เเข่งเชียร์หลีดเดอร์สปอนเซอร์ เเข่งวงดนตรี เต้นcover แว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว