DJ:DJ.JAMEMER

ชื่อเล่น:DJ.JAMEMER(เก่า)

จำนวนผู้ติดตาม FB:1400

อายุ:19

ส่วนสูง:160

น้ำหนัก:50

แนะนำตัวสั้นๆ:สวัสดีครับชื่อ นายอิทธิพล ศรีสอาด ชื่อเล่น เจมส์ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2

ผลงานที่ผ่านมา:ไม่มี