DJ:แคระลิน

ชื่อเล่น:เค็ทลิน โอไรล์ลี่

จำนวนผู้ติดตาม FB:3842

จำนวนผู้ติดตาม IG:1920

อายุ:15

ส่วนสูง:145

น้ำหนัก:37

แนะนำตัวสั้นๆ:ชื่อเเคทค่ะ เป็นคนเฟรนลี่ขี้เล่น พูดมากชอบกินชอบเที่ยว