DJ:DJ หมูกะทะ

ชื่อเล่น:ปราง

จำนวนผู้ติดตาม FB:1538

จำนวนผู้ติดตาม IG:3

อายุ:22

แนะนำตัวสั้นๆ:สวัสดีค่า ชื่อหมูกะทะจ้า ฝากตัวด้วยน้า

ผลงานที่ผ่านมา:ไม่ทีผลงาน