DJ:forfern

ชื่อเล่น:เฟิร์น

จำนวนผู้ติดตาม FB:528

จำนวนผู้ติดตาม IG:17

อายุ:26

แนะนำตัวสั้นๆ:ฟ.เฟิร์นนะคะ ยินดีที่ได้ไม่รู้จักค่ะ แต่ถ้าได้รู้จักกันก็จะยินดียิ่งกว่า ^^

ผลงานที่ผ่านมา:พิธีกร,ประกวดนางสงกรานต์