DJ:Af_nudiizz

ชื่อเล่น:แอฟ

จำนวนผู้ติดตาม FB:318

จำนวนผู้ติดตาม IG:598

อายุ:27

แนะนำตัวสั้นๆ:แอฟค่ะ 27หยกๆ..อัธยาศัยดีเปนเลิศ

ผลงานที่ผ่านมา:คงจา...ประธานชมรมเชียร์มสัยเรียนมั้ง ผลงานหลีกคงพิธีกรงานบริษัท..อันนี้จะบ่อยหน่อยจ๊ะ