DJ:OAKKY

ชื่อเล่น:เก่า OAKKY

จำนวนผู้ติดตาม FB:1777

จำนวนผู้ติดตาม IG:545

อายุ:15

ส่วนสูง:170

น้ำหนัก:50

แนะนำตัวสั้นๆ:ไม่หล่อแต่อร่อยครับ

ผลงานที่ผ่านมา:เดินแบบ Junior Thailand Supermodel