DJ:Djbaifern

ชื่อเล่น:(เก่า) Djbaifern

จำนวนผู้ติดตาม FB:8931

จำนวนผู้ติดตาม IG:4086

อายุ:19

ส่วนสูง:160

น้ำหนัก:48

แนะนำตัวสั้นๆ:ใบเฟิร์น เด็กใต้ สไตล์กวนติง

ผลงานที่ผ่านมา:นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง