DJ:dm.petch

ชื่อเล่น:เพชร

จำนวนผู้ติดตาม FB:420

จำนวนผู้ติดตาม IG:744

อายุ:17

แนะนำตัวสั้นๆ:ชื่อน้องเพชรคะ ความสามารถพิเศษเทควันโดและพูดภาษาจีนได้้คะ เวลาว่างชอบอ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูหนัง หรือถ้ามีเวลาว่างมากพอจะทำขนมคะ ชอบเที่ยว ชอบพบปะพูดคุย และชอบเข้างานสังคมคะ

ผลงานที่ผ่านมา:จัดบอร์ดนิทรรศการ เป็นหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ แข่งทักษะภาษาจีน ทำเครื่องประกับ