DJ:nicknamekatty

ชื่อเล่น:แคท

จำนวนผู้ติดตาม FB:475

จำนวนผู้ติดตาม IG:475

อายุ:17

แนะนำตัวสั้นๆ:ชื่อนางสาวมณีนุช สุภา ชื่อเล่นแคท อายุ17 นิสัย ขี้เล่น กวนตีน

ผลงานที่ผ่านมา:เป็นเชียร์หลีดเดอร์