DJ:Nea_Smile

ชื่อเล่น:NeaNea

จำนวนผู้ติดตาม FB:1906

จำนวนผู้ติดตาม IG:623

อายุ:19

แนะนำตัวสั้นๆ:น.ส.อภิญญามณี ยกย่องกุล ชื่อเล่น เนเน่ อายุ 19 เกิดวันที่ 18 ก.ค. 2540 นน.41 ส่วนสูง 154 ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ชอบเต้น และร้องเพลงเป็นชีวิตจิตรใจ

ผลงานที่ผ่านมา:-