DJ:รักกี้

ชื่อเล่น:รักกี้

จำนวนผู้ติดตาม FB:270

จำนวนผู้ติดตาม IG:795

อายุ:21

แนะนำตัวสั้นๆ:ชื่อรักกี้คะ เป็นคนตลก คุยเก่่ง เฟลนลีีกับทุกคน ขี้เล่น

ผลงานที่ผ่านมา:ยังไม่มีคะ