DJ:DJ ครีม

ชื่อเล่น:ครีม

จำนวนผู้ติดตาม FB:10425

จำนวนผู้ติดตาม IG:982

อายุ:20

แนะนำตัวสั้นๆ:ชื่อครีมค่ะ ชื่อจริงนางสาว ศิริลักษณ์ ธรรมเนียมจัด อายุ 20 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นคนชอบเล่นกัต้าร์ ชอบร้องเพลง ชอบเสียงดนตรี เป็นคนตลกเฮฮา สนุกสนาน ร่าเริง

ผลงานที่ผ่านมา:เป็นนักดนตรี ของวิทยาลัย ตอนเรียนระดับ ปวช เป็นพิธีกร ประจำวิทยาลัย พิธีกร นันทนาการ